Tužno sjećanje na našeg dragog


ABDULAHA – ZLATANA BAŠIĆA

9.1.2016.  -  9.1.2019.

S ponosom i poštovanjem,

Naska, Salim, Mirza i Amra