TUŽNO SJEĆANJE

na našeg dragog


ABDULAHA – ZLATANA BAŠIĆA

09.01.2016.  -  09.01.2020.

S ponosom i poštovanjem,

Naska, Salim, Mirza i Amra