Posljedni selam


Našem dragom babi


Abid (Arif) Džafo


Zauvijek ostaješ sa nama u našim srcima i mislima.

Tvoji, Bahra, Zufer i Bida