Adi Šteta


Pahuljice naša,
kažu da vrijeme liječi tugu, ali ne, ono samo produžava bol i prazninu, jer smrt je tren, a sjećanje vječnost.
Hvala ti za dvadeset godina sreće i radosti.

S ljubavlju i neizmjernim bolom
Tvoj brat Mirza, mama adisa, tata Edo