POSLJEDNJI POZDRAV

našoj dragoj kolegici


Adisa Katana


Zauvijek ćeš ostati u našim mislima i srcima.


Sabaheta, Irena i Tatjana