Sedmog aprila navršavaju se tri godine od prerane smrti našeg dragog i nikad prežaljenog


Adnan-Dado Gosto


Kako vrijeme prolazi sve više nam nedostaješ a posebno svom sinu Yunioru

Tvoji: otac Ibrahim, mati Ismeta, brat Ahmed, supruga Crystal i sin Adnan-Yunior