Dana 20.03.2012. godine


Adnan (Sakib) Huskić


Kako vrijeme prolazi tuga i bol za tobom sve je veća i veća.

Tvoji: otac Sakib, majka Dika, brat Edis, snaha Ramiza i unuk Edin.