Posljednji selam našoj majci, supruzi


Adrović Binasi


Teško je gledati u svijet, a tebe u njemu ne vidjeti.

Ako postoji nešto što je vječno, onda je to sjećanje na tebe. Smrt je bila jača od života, ali nikada neće biti jača od naše ljubavi prema tebi.

Bila si uzor svega što je lijepo i plemenito. Sretni smo što smo te imali, a beskrajno tužni što smo te izgubili.

Čovjek ne umire smrću, umire onda kada ga zaborave, ali ti ćeš živjeti dok žive oni koji te vole.

muž Abdurahim, sinovi Enis, Deniz i Mirza, kćerka Elvire te snahe Lejle, Sabina, Esmira i unuka Dina