Sjećanje


Ahmed (Huso) Čubro


Svaki novi dan počinje i završava sa tobom. Sjećanje na tvoju dobrotu i plemeniti lik nikada neće otići u zaborav.

Neka ti je vječni rahmet!

Tvoji: supruga Rasemka, sin Vahid, kćerka Edina, brat Kasim, snahe Diana i Senida, unuci Edin, Eldin, Haris i Seid, unuke Azra i Medina.