SJEĆANJE


Ahmed Karahmet

29.7.1999.  -  29.7.2019.

Sa ljubavlju, ponosom i poštovanjem

Supruga Mensura i kćerka Aida