Zauvijek u našim srcima


AHMED (MEHMEDA) PULIĆ

16.02.2006.  -  16.02.2016.

DESANKA PULIĆ
rođ. RISTANOVIĆ

18.12.2012.  -  16.02.2016.

S ljubavlju i poštovanjem

Snežana i Čedomir