Posljednji selam našem dragom ocu, dedi i puncu


Ahmed (Hilmije) Turulja


Tvoji: Jasminka, Semir, Adina i Mehmedalija Zimić