TUŽNO SJEĆANJE
na voljene roditelje


Ahmet Karamehmedović

rođen 1895. godine u Trebinju  -  umro 11. 5. 1966. u Sarajevu

Nafija Karamehmedović
rođ. Hadžismajlović

rođena u Trebinju 1900.  -  umrla u Sarajevu 17. 11. 1971.

Dok živim, nikad neću zaboraviti vašu plemenitost i dobrotu

Sin Osman sa porodicom