Posljednji selam


našem dragom


AHMO (Mehmedalija ) KREŠTALICA

1942.  -  2019.

da mu dragi Allah podari lijepi džennet i vječni rahmet

Tvoja sestra Džemila i brat Mehmed sa porodicama