Sjećanje


Na naše drage roditelje


Ajiša Mrehić
rođ. Traljić

16.03.1927.  -  18.03.2016.

Ešref Mrehić

29.07.1923.  -  01.08.2001.

S ljubavlju i ponosom,

Njihove Alisa i Vernesa sa porodicama