Dana 03. 04. 2012. izvršit će se exhumacija našeg dragog


Aleksandar Lazar


Ukop će se obaviti istog dana na Gradskom groblju Bare u Sarajevu.

Njegovi najdraži: Maja, Srđan, Maca, sestra Oti i rodica Marika Takač