Alija Hamzić


Prolaze godine, sjećanje ne, trajat će vječno kao i naša ljubav prema tebi.

S ljubavlju i poštovanjem: Fahrida, Jasmin i Ajsel