Sjećanje


Alija (Salih) Huković

Meliha Huković
rođ. Džuvić


Alija Huković (profesor) preselio na Ahiret
30.05.2005. godine; Meliha Huković (bibliotekarka) preselila na Ahiret 18.06.2008.godineSa ljubavlju i poštovanjem čuvamo dragocijenu
uspomenu na vas. Neizmjerno smo zahvalni za vrijeme puno ljubavi, mudrosti,
produhovljenost