SJEĆANJE

na našeg dragog


ALMIRA ŠKRIJELJA


Živjet ćeš u svakom mom danu.

Hvala ti za plemenitost, dobrotu i prijateljstvo koje si nam poklanjao.

Od srca Melez Meho sa porodicom