Dana 06.08.2015. navršila se godina dana o d smrti našeg dragog


ASIM (Ramo) KRVAVAC


Molimo Allaha dž.š. da ti podari sve dženetske ljepote. 


Datum objave

10.08.2015.