Sjećanje na dragog zeta i tetka


Asim (Ramo) Krvavac

(06.98.2014. - 06.08.2015.)


Tvoji dobrotu, plemenitost i vedar duh, spominjat ćemo i pamtiti zauvijek.

Porodica Mijatović:

Svastika Zakira-Kira sa suprugom i djecom.