POSLJEDNI SELAM


Našem dragom dajdži


Avdo (Ragib) Muratović


Neka ti dragi Allah dž. š., podari lijepi Džennet i vječni rahmet.

Porodica Burzić: Mubera, Salkan, Meho i Mariam sa dijecom, Mahir, Mirza, Amela