Sedamnestog februara 2020 navršava se sedam dana od preseljenja na ahiret našeg dragog


Azim (Kasim) Pašić


Tevhid će se proučiti u ponedeljak, 17. februara 2020.
godine, u 16:15 sati u mektebu Begove džamije.

Porodica