POSLJEDNJI POZDRAV

našoj dragoj

Draga naša Azra,


AZRA ŠAHURIĆ

1948.  -  2022.

Nedostajat će nam tvoja dobrota, vedar duh i mudrost.
S ljubavlju ćemo te pamtiti i čuvati od zaborava.

Snaha Rahela, bratići Haris i Denis sa porodicama