POSLJEDNJI POZDRAV

našoj najdražoj


AZRA SUŠIĆ


Živjet ćeš zauvijek u našim srcima.

Tvoji: Duška, Nizama, Hajrija, Sofa, Hela i Čenga