POSLJEDNJI POZDRAV


Našoj dragoj i voljenoj prijateljici


Azri (Sarić) Skaljić


Uvijek ćeš biti i ostati u našim srcima, mislima i lijepim uspomenama.

Salih Saračević sa porodicom Washington USA