Oprostili smo se sa našom najdražom Bahrija (rođ. Koristović) Koluder.


Ispunila nas je ljubav koja se hrani sjećanjima i tugom rastanka.


Bahrija (Ibrahim) Koluder
rođ. Koristović


Naša mila Bahrija je bila izvor nesebične požrtvovanosti, topline i životne mudrosti, nježna i kreativna, svestrana i omiljena.
Neka ti je rahmet duši draga suprugo, mila mama, voljena majko, najdraža naša Cici. Srca su nam zagrljena.

Ibrahim, Amela i Amra sa porodicama