Sjećanje na naše drage roditelje


Bećir Jahić

13.07.2010.  -  13.07.2018.

Senija (rođ. Đipa) Jahić

27.04.1983.  -  27.04.2018.

S ljubavlju i poštovanjem

Muhamed i Amina sa porodicama