POSLJEDNJI SELAM – EL – FATIHA

vječitom sindikalcu, borcu za radnička prava, prijatelju


Bečiru Jašareviću


Samostajni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH.