Sa neizmjernom tugom i žalošću obavještavamo da je naš dragi otac


BERISLAV TOPERIĆ


preminuo 14. aprila 2016. godine, u 74. godini života.

Kremiranje će se obaviti u Zagrebu.

OŽALOŠĆENI Sinovi: Saša i Vanja sa svojim obiteljima.