Sjećanje na našeg dragog


Besim Junuzović


U našim srcima ostaćeš uvijek voljen, u mislima nikada zaboravljen.

Kćerka Kurić Hasija, unuk Kemal i unuka Džana