Posljednji pozdrav dragom prijateljuPorodica Musić iz Amerike- Mirsad, Aida, Dijana.