SJEĆANJE

na našeg dragogŽivjet ćeš u svakom mom danu.

Hvala ti za plemenitost, dobrotu i prijateljstvo koje si nam poklanjao.

Od srca Melez Meho sa porodicom