SJEĆANJENEKA VAM ALLAH OSVJETLI MEZAR KAO ŠTO STE BILI SVIJETLO MOG SRCA I CIJELOG ŽIVOTA.

ZAHVALNA DJECA