Sjećanje na


Binasa Bičakčić
rođ. Dalagija

02.02.1921  -  03.12.2010

Tvoj vedar lik i osmijeh ostat će uvijek u našim sjećanjima. Mnogo nam nedostaješ.S ljubavlju i poštovanjem, kčerka Mihridžana i unuka Alda sa suprugom.