Zauvijek u našim srcima i mislima


Sjećanje na našu Bisu
Bisera Palinić
18. 2. 2013. - 18. 2. 2020.


Bisera Palinić


Nikad zaboravljena

Porodica Palinić