Posljednji pozdrav našem dragom bratu - prijatelju


ĆAZIMU ČOLAKOVIĆU


od Sulje i Majde Hasanbegović sa porodicama