Posljednji pozdrav dragoj mojoj mami Cici


Cvijeta Cica Malinović
rođ. Milos

15.06.1942  -  02.01.2015

Draga majko uvijek ću te se sjećati.

Sin Jasmin, snaha Aida i unuke Linda, Adela i Melissa