SJEĆANJE


ĐAID RAMADANOVIĆ

15.1.2019.  -  15.1.2022.

Sjećanja, ljubav i tuga žive sve dok su živi tvoji koji Te vole.

Porodica