Svako od nas tugu u srcu nosi, tešku,
nepodnošljivu, a ipak živi sa njom. Kažu da vrijeme učini svoje, pa taj osjećaj tuge i bola
nestane. Griješe! Svakim danom je sve jači, a oni kojih nema sve više nedostaju!!!


DAMIR ĐAPO

14.10.2014.  -  14.10.2017.


Tvoji Una, Denis i Dunja