Mojoj jedinoj i voljenoj sestri


Danijela-Nela Palamar
rođ. DOŠLO

10.06.1978.  -  09.01.2015.

Iako te vidim i ne čujem tvoj glas i smjeh znam da si tu i živjet ćeš
kroz mene do dana dok se ne sretnemo na nebu.Postoji ljubav koju ništa
ne može prekinuti.Beskrajno te voli i ljubi tvoja sekana Jelena Došlo -
Radulović