TUŽNO SJEĆANJE

na voljenog supruga, oca, deku i punca


DANILO ROGANOVIĆ

27.5.2018.  -  27.5.2020.

S ljubavlju i poštovanjem čuvamo uspomenu na Tebe.

Tvoji: Tijana, Nikoleta, Natali, Andrej i Damir