Derviš (Mustafa) Karahasan

02.09.1930.  -  28.03.2013.

Duvno


Tuga i bol se ne mjere vremenom nego prazninom koja je ostala iza tebe.
Neka je vječni rahmet našem Dervišu.

Supruga Vahida sa djecom i unučadima.