S J E Ć A N JE


na nase drage


DIKA ŠEHIĆ

RAHMO ŠEHIĆ


U nasim srcima i mislima, uvijek sa nama.

Nijaza, Zlatko i Damir