Ridaen Illami El-Fatiha

POSLJEDNJI SELAM

dragom bratu


dipl. ing. AHMED PAVLOVIĆ


Najdraži brate, neka ti Allah, dž.š., podari lijepi Džennet. Amin.

Sestra Lila sa djecom Bakirom i Binasom i njihovim porodicama