SJEĆANJE

na našeg dobrog i milog muža, tatu, djeda, tetka i svekra


ĐORĐA - ĐOKU KULIŠIĆA

27.11.2019.  -  27.11.2020.

Danas 27. 11. 2020. godine puni se godina dana da nije sa nama, da nam nedostaje njegova dobrota i podrška.

Svojim osmijehom nas je hrabrio da uradimo i što nam se činilo iznad naših snaga.

Dragi naš Đoko sjećanje na život sa tobom neda nam da klonemo.

Volimo te do "do zvijezda"

Familija