Dr. Elvedina Mušanovića


Godine se nižu, a sjećanja ne blijede. I dalje si tu u našim mislima i našim srcima, tu si nam još uvijek svakodnevno prisutan. Neka ti je vječni rahmet.

Tvoj otac Džafer, majka Mirsada, sestra Edina, zet Ibrahim i sestrići Edna i Vedad.