Sjećanje na dragog tatu


Dr. Jasminko Hadžić

18.03.1965  -  09.07.2010

Čuvam te uvijek i svugdje u svome malom srcu.


Tvoja kćerka Tania.