ZAHVALA


Dr. Vildana Obučić-Nožić


Povodom smrti naše voljene kćerke, majke, supruge i sestre, dr. Vildane Obučić-Nožić, izražavamo duboku zahvalnost ljekarima i osoblju Kliničkog centra Univerziteta u sarajevu na profesionalnom radu i nadasve ljudskom odnosu kako prema Vildani tako i prema porodici.
Posebno zahvaljujemo: prof.dr. Bešliji, prof.dr. Banjin, doc.dr. Ceriću i mr.sci.dr. Pašiću sa svojim stručnim timom (Klinika za onkologiju), prim. dr. Šabanoviću, prim.dr. Muhoviću i prof.dr. Kandiću sa svojim stručnim timom (Klinika za opštu i abdominalnu hirurgiju), te prof.dr. Hirošu sa svojim stručnim timom (Klinika za urologiju).

Porodica Obučić i Nožić