Posljednji pozdrav našoj voljenoj rodici, tetki i kumi, a nadasve prijatelju


dr Zakiri - Kiri Šemić


Tvoja vedrina, Tvoja snaga, Tvoj optimizam, Tvoja nesebičnost, Tvoja upornost bili su dio tebe cijelog Tvog kratkog života.

Ponosni smo što smo bili Tvoji. Suosjećamo s tvojom djecom Anđelom, Sašom i Nelom.

Porodica Sijarić: Timur, Tajma, Belma i Mehmedalija i porodica Tiro: Sara, Hana, Marina i Halid